Μαγνητικός Τομογράφος

Διαθέτει το πλέον σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο τελευταίας γενιάς  "SIEMENS AVANTO TIM"  κατασκευής 2007, ισχύος 1.5 Tesla με βαθμιδωτά πηνία ανόδου στα 40 mt (millitesla), προσφέρει την μέγιστη ποιότητα εικόνας ( ψηλής διακριτικής ικανότητας ) στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο εξέτασης και διαθέτει τα πλέον σύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας  (software). Είναι πολύ φιλικός προς τον εξεταζόμενο αφού το μήκος του είναι μικρότερο από αυτό των τομογράφων παλαιότερων γενιών ( μόλις 88cm ) και έχει μεγαλύτερη διάμετρο ( 60 cm ) με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί το αίσθημα της κλειστοφοβίας.
Όλες οι εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας που γίνονται στο κέντρο μας και τα πορίσματα τους αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά για τυχόν μελλοντική σύγκριση (follow up) ή επανεκτύπωση. Επίσης όλες οι εξετάσεις αρχειοθετούνται σε CD που δίνεται μαζί με τα films. Το CD αυτό μπορεί να αναγνωστεί σε οποιοδήποτε απλό υπολογιστή χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού προγράμματος .

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ (ΜRT ή ΜΤ) Κεντρικά Νευρικό Σύστημα:
ΜRΙ εγκεφάλου (παρεγκεφαλίδα, στέλεχος,ημισφαίρια, κοιλιακόσύστημα,δεξαμενές)
ΜRΙ εφιππίου και αποκληματοςΜRΙ οφθαλμικών κογχών, χιάσματος
ΜRΙ βάσης κρανίου (εσω ακουστικών πόρων,λιθοειδών) ΜRΙ σπλαχνικού κρανίουΜRΙ προσώπου (οστά, μαλακά μόρια και κόλποι)ΜRΙ τραχήλου
(λάρυγγα, φάρυγγα,γναθοφαρυγγικο διάστημα, θυρεοειδούς,παραθυρεοειδούς και λεμφαδένες)
ΜRΙ ΑΜΣΣ | ΜRΙ ΘΜΣΣ | ΜRΙ ΟΜΣΣ
Μυοσκελετικό:
ΜRΙ κατ'ωμου άρθρωσης και βραχίοναςΜRΙ κατ'αγκωνα άρθρωσης και πηχεος -βραχίονας ( ΔΕ ή ΑΡ )ΜRΙ άκρας χειρός και πηχεοκαρπικης (ΔΕ ή ΑΡ)ΜRΙ ιερολαγονιων αρθρώσεων και λεκάνηςΜRΙ κατ'ιπχιων αρθρώσεων (ΔΕ ή ΑΡ)ΜRΙ κατά γονυ άρθρωσης (ΔΕ ή ΑΡ)ΜRΙ άκρου ποδός και ποδοκνημικης (ΔΕ ή ΑΡ) ΜRΙ κροταφογναθικων αρθρώσεων και μυών προσώπου
Μικρά επιφανειακά όργανα:
ΜRΙ μαστών ΜRΙ οσχέου-πέους
Θωρακική κοιλότητα:
ΜRΙ θώρακος ΜRΙ καρδίας
Κοιλιακή κοιλότητα:
ΜRΙ άνω κοιλίας (ήπαρ, χοληφόρα, σπλήνας,πάγκρεας) ΜRΙ κάτω κοιλίας (γενν. Όργανα θήλεος,ουροδόχου κύστης, προστατου,σπερματοδόχοικύστεις, μεταμοσχευμένος νεφρός)
ΜRΙ οπισθοπεριτοναικου χώρου (νεφροί,επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία,λεμφαδένες)
Μαγνητική αγγειογραφία:
ΜRΑ ενδοκρανιακων αγγείωνΜRΑ αγγείων τραχήλου ΜRΑ θωρακικής κοιλότηταςΜRΑ σπληνοπυλιαιου άξονα ΜRΑ αγγείων κοιλίας κατ'επιλογή
(αλληριοςτρίποδας, νεφρικών, κ.λ.π.) ΜRΑ αγγείων άνω ακρών (κάθε ένα χωριστά,αρτηρίες φλέβες χωριστά)ΜRΑ αγγείων κάτω ακρών (κάθε ένα χωριστά,αρτηρίες φλέβες χωριστά)
Μαγνητική τομογραφία μαστών (μαγνητική μαστογραφία)